Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή 19.00 - 22.00
Αυτά που γουστάρουμε με τον Χρήστο Κρέστα
Σάββατο/κο 18.00 - 21.00 παρέα σας η Δημητρούλα.