Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή 19.00 - 21.00
η εκπομπή παρέα με τον Κρέστα.
Σαββατο/κο 19.00 - 21.00 η εκπομπή παρέα με την Δημητρούλα.