Από την Δευτέρα 5/9 η εκπομπή παρέα με τον Κρέστα 18.00 - 21.00
και πάλι μαζί σας Δευτέρα - Παρασκευή.
Από το Σάββατο 10/9 κάθε Σαββατο/κο 18.00 - 21.00 παρέα σας η Δημητρούλα.