Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή 18.00 - 21.00
η εκπομπή παρέα με τον Κρέστα.
Σαββατο/κο 16.00 - 19.00 η εκπομπή παρέα με την Δημητρούλα.