Η εκπομπή παρέα με τον Κρέστα από Δευτέρα έως Παρασκευή 19.00 - 21.00.
Η εκπομπή παρέα με την Δημητρούλα Σαββατο/κο 19.00 - 21.00.