Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή 18.00 - 21.00
Αυτά που γουστάρουμε με τον Χρήστο Κρέστα
Σάββατο/κο 16.00 - 19.00 παρέα σας η Δημητρούλα.